Thông tin liên hệ

  • Cronfy là trang chuyên review sản phẩm, Sức khỏe và Làm đẹp. Nếu các bạn cần đánh giá bất cứ sản phẩm nào hoặc có ý kiến gì về các nội dung bài viết trên cronfy.com. Cronfy rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn.
  • cronfy.com@gmail.com
  • facebook.com/Cronfycom
  • twitter.com/cronfycom